Jak to z przestępstwami jest?

Czyny wzbronione nazwane w prawie karnym zazwyczaj są ścigane z oskarżenia ogólnego mianowicie z tzw. urzędu. W wypadku posądzenia popełnienia uchybienia, każdy obywatel posiada obowiązek powiadomić służby wojskowe.

Kto podlega odpowiedzialności karnej?

Zgodnie z Kodeksem karnym odpowiedzialności karnej podlega ten, kto popełnił czyn zabroniony, który został zawarty w ustawie funkcjonującej w terminie popełnienia tego czynu. Przestępstwem jest wyłącznie czyn sprecyzowany w prawie karnym. W przeciwnym przypadku nie ma mowy o popełnieniu przestępstwa.

Przebieg postępowania karnego

Kodeks karny opisuje przestępstwa ulegające odpowiedzialności karnej. W przypadku popełnienia takiego czynu zaczyna się proces karny.

Składa się ono z trzech etapów.

Pierwsze z nich to postępowanie przygotowawcze, czyli policja lub prokurator ustala, czy doszło do popełnienia czynu zabronionego przez prawo karne i czy kwalifikuje się je jako przestępstwo.

Postępowanie sądowe to kolejny zasadniczy etap. To w nim ustalane jest, czy prawo zostało złamane oraz jaka przypada za to kara.

Końcowym etapem procesu karnego jest postępowanie wykonawcze czyli wykonanie kary.

Prawo do obrońcy w przebiegu karnym

Dzięki Konstytucji, każdy sądzony ma prawo do obrony w całym przebiegu karnym. W przypadku, gdy podejrzanego o popełnienie przestępstwa nie stać na obrońcę z wyboru, przysługuje mu obrona z urzędu. Na etapie postępowania sądowego podejrzany może ubiegać się o obronę z urzędu, gdy nie ma obrońcy z wyboru. Niepełnoletnim, głuchoniemym, niewidzącym oraz osobom, co do których istnieje podejrzenie, iż czyn zabroniony popełniły bezwiednie, przysługuje obrona z urzędu. Kiepski stan psychiczny oskarżonego i niemożność samodzielnej obrony to również powód przemawiający za ustaleniem obrony z urzędu. W przypadku poszukiwań obrońcy z wyboru w mieście Łodzi, najłatwiej skorzystać z Internetu oraz wpisać w Google: adwokat Lodz, a ofert będzie bez liku.

Rekomendowane artykuły