Tlenoterapia – skuteczna także w domowych warunkach

Balneoterapia, dogoterapia, krenoterapia… można tak wyliczać niemal w nieskończoność. W bardzo wielu przypadkach właściwie przystosowana terapeutyka ma szansę istotnie zmniejszyć symptomy dolegliwości albo nawet uniemożliwić. jej przebieg. Często specjalistyczna terapeutyka jest potrzebna dla zdrowej egzystencji – tak jak w przypadku niewydolności płucnej, która może być leczona przy pomocy skutecznej tlenoterapii.

Na czym polega terapia tlenem?

Terapia tlenem polecana jest przede wszystkim organizmom, które są zmuszone walczyć z niewydolnością płuc. Przyczyny tej niewydolności mogą być różne; od dychawicy po zwłóknienie torbielowate; Terapii tlenem mogą poddać się także te osoby, które chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, samoistne włóknienie płuc czy BPD. Terapia tlenowa organizowana jest zazwyczaj z zastosowaniem innowacyjnego narzędzia, a więc koncentratora tlenu. Zadaniem kuracji będzie wzrost obecności tlenu w płucach. Sprzęt wdmuchuje tlen do układu oddechowego użytkownika; w kolejnym kroku tlen dociera również do jego krwi. Hemoglobina z wyższym zagęszczeniem tlenu zapobiega powstawaniu kwasicy, a więc jednej z wielu niebezpiecznych efektów niedotlenienia organizmu.

Jak działa koncentrator tlenu?

Początkową rzeczą, jaką wykona podłączony koncentrator tlenu, zawsze będzie ściągnięcie (a tak naprawdę: wchłonięcie) powietrza z okolicy. Następny etap to jego sprężenie; po wykonaniu tej czynności powietrze zostaje przepuszczone przez drobne filtry, a tlen podlega oddzieleniu od azotu. Użytkownik dostaje czysty tlen – a korzysta przy tym ze własnej maseczki albo kaniuli nosowej. Co interesujące, zagęszczenie tlenu zazwyczaj jest bardzo wysokie – szacuje się, że waha się pomiędzy 91 a 95%.